התקשר/י עכשיו!
09-7990023

תקנון האתר

מנהלי האתר

BuyToner  - חנות ממכר ברשת האינטרנט לטונרים תואמים עבור מדפסות לייזר ומדפסות.

כל הזכויות במידע ו/או בתצוגה ו/או בתוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 המופיעים באתר שייכות ושמורות ל- BuyToner. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של BuyToner, אלא אם BuyToner  התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
תכני האתר והמוצרים הנמכרים במסגרתו, כולם או חלקם, עשויים להיות מוצגים, פרט לרשת האינטרנט גם במדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא. תנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם יופיעו.
 
ביצוע הרכישה 
רשאי לרכוש באתר כל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף או באמצעות PayPal. 
התמונות המלוות את המוצרים המוצעים למכירה באתר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל מוצר מוצג מחירו בשקלים כולל מע"מ כחוק ומשלוח בדואר ישראל. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד להשלמת הליך הרכישה. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה. 

תשלום 
התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי או PayPal. חיוב התשלום בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם.
פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים ומאובטחים. למשתמש עומדת האפשרות שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ובמקרה כזה יצרו עימו קשר טלפוני נציגי שירות הלקוחות של BuyToner  ביום העבודה הקרוב שלאחר ביצוע ההזמנה. עם זאת, פעולה שכזו עלולה לגרום לעיכוב באספקת המשלוח. 

הכנת ההזמנה 
כל המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי BuyToner דרך קבע, וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך BuyToner  טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום. BuyToner  מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

אספקת המוצרים 
אספקת המוצרים אשר מוזמנים ע"י הלקוח הינה בדואר תוך שימוש בתשתיות הדואר של דואר ישראל וכל זאת בכפוף לתקנון רשות הדואר. אין  BuyToner אחראית לשיבושים אשר יגרמו באספקת המוצרים בעקבות פעילותה של רשות הדואר ,וכן להמצאות הלקוח בכתובת המשלוח בעת האספקה.
במקרים בהם תבוצע האספקה באמצעות שליח, לקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה יישא בעלות משלוח חדש. 
לקוח אשר בחר לקבל את המשלוח באמצעות דואר רשום יידרש לסור לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו, בהתאם להודעה אשר תימסר לו על ידי דואר ישראל, ולאסוף את דבר הדואר בעצמו ועל אחריותו.
משלוח הזמנה אשר משקלה הכולל מעל 20 ק"ג או בנפח גדול במיוחד יתואם עם הלקוח טלפונית.


החזרת מוצרים 
ניתן לבטל עסקה עד 14 ימי עסקים מקבלת המוצר.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. על הלקוח תחול האחריות להחזיר את המוצר/ים ל- BuyToner כאשר הוצאות המשלוח ל- BuyToner יחולו על הלקוח.
על המוצר בעת החזרתו להיות שלם באריזתו המקורית. BuyToner  תזכה את כרטיס האשראי במלוא ערכו של המוצר המוחזר בניכוי דמי הביטול, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.


אחריות למוצרים 
אחריות לטונרים 

האחריות לטונרים תינתן על ידי היבואן הרשמי בכפוף להמצאת חשבונית הקניה. תקופת האחריות הנה
ל- 12 חודשים מיום האספקה הטונר. מובהר בזאת, כי האחריות לטונר תינתן על פי תקנון והוראות היצרן. עבור טונר פגום יסופק טונר חדש מאות סוג.
פגמים שיתגלו  בטונרים בתקופת האחריות, ייבדקו ע"י היבואן/היצרן ומימוש האחריות יהיה בהתאם לממצאי בדיקת מעבדת היצרן/יבואן – במקרה בו ימצא פגם במוצר, יינתן זיכוי על יתרת אחוזי ההדפסה  הנותרים לשימוש.
מוסכם ומובהר, כי BuyToner לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בשל ובקשר עם השימוש טונר, אף אם נרכשו דרכה.

אחריות למדפסות

למדפסות, אשר אינם מתוצרת BuyToner  תצורף תעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאת, כי האחריות למדפסת תינתן על ידי היבואן ויצרן הציוד על פי ובכפוף לכתב האחריות המצורף למוצר. מוסכם ומובהר, כי BuyToner  לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בשל ובקשר עם השימוש במוצרים אלה, אף אם נרכשו דרכה.
על הלקוח לוודא לפני פתיחת אריזת המוצר המוזמן כי הוא מתאים לצרכיו. במידה והלקוח נוכח לדעת כי המוצר אינו מתאים לצרכיו, הוא זכאי להחזירו תוך 14 יום שלם ובאריזתו המקורית ל- BuyToner .
למען הסר ספק מובהר כי לא יינתנו זיכויים ו/או יבוצעו החלפות בגין מוצרים אשר אריזתם נפתחה. 
טענות בדבר מוצרים פגומים יש לפנות לנותן האחריות למוצר וראיות התומכות בכך.

הצהרת פרטיות 
על מנת להשלים את הרכישה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים: שם, מספר תעודת זהות או ח.פ, כתובתו, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס האשראי לחיוב. מובהר, כי כל הפרטים הנמסרים מועברים ל- BuyToner  כשהם מוצפנים, ועל מנת להשלים את הליך הרכישה. ידוע ללקוח ש- BuyToner תעביר את פרטי הלקוח שנמסרו לידה לצד שלישי הכפוף להוראות תקנון זה ולחברות האשראי. 

מקום שיפוט

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.